Prodloužená záruka na tepelná čerpadla NIBE

Základní záruka na tepelné čerpadlo

Na tepelná čerpadla NIBE poskytujeme spotřebiteli záruku 2 roky a po jejím skončení poskytujeme další 3 roky na náhradní díly zdarma, byla-li instalace schválena autorizovaným technikem NIBE. Schválení instalace se objednává u autorizovaného technika NIBE prostřednictvím firmy, která tepelné čerpadlo instaluje. Prodloužená záruka

Záruční doba na tepelné čerpadlo NIBE zakoupené a instalované v České republice lze prodloužit třemi způsoby:

  1. Prodloužená kompletní záruka na 5 let na celé tepelné čerpadlo za 3.000,– Kč.
  2. Prodloužená kompletní záruka na 10 let na kompresor tepelného čerpadla za 7.000,– Kč. U tepelných čerpadel NIBE se dvěma kompresory (NIBE F1330, F1345, LWSE-F 30 a LWSE-F 36) se platí každý kompresor zvlášť.
  3. Prodloužená kompletní záruka na 5 let na celé tepelné čerpadlo NIBE a 10 let na kompresor za 10.000,-Kč. U tepelných čerpadel NIBE se dvěma kompresory je to 17.000,- Kč.

Vyplnit žádost o prodlouženou záruku tepelných čerpadel NIBE je možné v sídle společnosti Termo.

Prodloužení záruky se vztahuje na kompletní opravu vady tepelného čerpadla NIBE, včetně servisních prací, cestovních nákladů servisního technika i včetně bezplatného dodání vadného dílu a to dle příslušného prodloužení záruční doby. Záruční doba na tepelné čerpadlo NIBE začíná běžet uvedením tepelného čerpadla do provozu.

Prodloužená záruční doba je v platnosti od připsání příslušné částky na náš účet.


Kategorie

Všechny ceny
jsou bez DPH
Při dodání s montáží platí sazba 15%
Při dodání bez montáže je sazba 21%