Katalogy zboží NIBE

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Instalací tepelného čerpadla vzduch-voda firmy NIBE můžete snížit spotřebu energie pro vytápění až o 65% ve srovnání s běžnými otopnými systémy.

Tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch-voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

 

Tepelná čerpadla země - voda

Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě. Při použití tepelných čerpadel země-voda firmy NIBE snížíte spotřebu energie pro vytápění až o 80%.

Tepelná čerpadla země-voda firmy NIBE umožňují též provádět chlazení místností v režimu tzv. pasivního nebo aktivního chlazení.

Katalog tepelných čerpadel země-voda

 

Ventilační tepelná čerpadla

Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženého ve vypouštěném vzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energie obsažená ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči. Takovouto energii umí zpracovat ventilační tepelná čerpadla.

Správná ventilace, tedy zcela hygienicky nezávadný vzduch uvnitř budovy, je základním požadavkem pro zdravé domácí prostředí.

Ventilační čerpadla


Kategorie

Všechny ceny
jsou bez DPH
Při dodání s montáží platí sazba 15%
Při dodání bez montáže je sazba 21%